iNDEXFONDER

 

De senaste åren har indexfond blivit mycket populära. Indexfonderna eller passiva fonder (även kallade robotförvaltning) är utformade för att spegla utvecklingen av ett visst index. Om det är en aktiefond, investera i aktier som ingår i fondens jämförelseindex, som MSCI AC World. Många har lagt märke till att indexfonderna generellt sett har lägre risker, lägre kostnader och högre avkastning än aktivt förvaltade fonder.

Vad är indexfonder?

Indexfonderna är passivt förvaltade fonder vars mål är att följa utvecklingen av speciella index. Det marknadsindex som fonden ska följa är fastställt. För att kort förklara är ett index en beskrivning av hur olika saker utvecklas, som till exempel börsen. Indexfonderna utvecklas nästan alltid som börser, vilket gör att fonder generellt sett är detsamma som börser. Det gör att vinster och förluster vanligtvis följer börsen.

Avanza

Total avgift: 0,40-0,50%

Better Wealth

Total avgift: 0,25-0,93%

Lysa

Total avgift: 0,30-0,41%

Minimera risken

Men risken för en indexfond behöver inte vara låg - risken beror på vilken typ av värdepapper fonden investerar i. Ju större prisvolatilitet, desto högre risk. Per definition är avkastningen för en fond efter avdrag för kostnader alltid lägre än indexets.

Köpa in sig på marknaden

Om det finns dolda kostnader som plattformsavgifter kan indexfonderna bli dyrare än de verkar. Man brukar säga att man använder indexfonderna för att köpa sig in på marknaden. Så är inte fallet, du köpte en liten del av de börsbolag som ingår i indexet. Detta sätter dig utanför många andra spännande investeringsmöjligheter.

Billiga alternativ

Men vad är då de olika indexfonderna för något och vad innebär det? Det är en fråga många ställer sig, framförallt nybörjare på aktiemarknaden. Frågor många ställer sig är också vilken som är den bästa svenska indexfonder/ bästa svenska indexfonden, om man ska välja aktiefond eller indexfond samt vilka billiga indexfonder det finns. I denna text kommer du att få svar på alla frågor och funderingar.

Låga avgifter

Generellt sett har indexfonderna låga avgifter jämfört med andra typer av fonder. Det finns dock de indexfonderna som inte har några avgifter överhuvudtaget och dessa är givetvis att föredra framför de andra om man vill hålla nere kostnader.

Olika typer av indexfonder

Det finns flera olika typer av fonder, som följer olika marknader, nämligen olika börser. Vanliga kategorier av indexfonderna är globala, svenska, amerikanska och asiatiska indexfonder. De globala indexfonderna fokuserar på flera olika länder och kontinenter. Dessa fonder ger dig bra riskspridning till låga avgifter och anses generellt vara bra fonder för nybörjare.

Med det sagt beror avkastningen och utvecklingen av en fond på vilken kategori den följer. Om man tar indexfonder som exempel så följer och speglar asiatiska aktiemarknader utvecklingen av indexfonderna. I Sverige använder vi OMX Stockholm 30 Index som ett vanligt marknadsindex, som är sammansatt av 30 bolag med högst omsättning på Stockholmsbörsen. Om du inte har investerat tidigare kan de olika indexfonderna vara en bra början eftersom de inte är lika riskabla som aktier och fonder. Detta är också en enkel och snabb investeringsmetod som kan möta nybörjarnas behov.

För vem passar indexfonder eller aktier?

Nu när vi gått igenom vad är indexfonder så kan det vara bra att veta vem som bör investera sitt kapital i denna typ av fond. Som tidigare nämnt passar fonder med index bra för dig som är nybörjare på aktiemarknaden och inte har så mycket tidigare erfarenhet av fonder.

Men indexfonderna baserade på aktier passar också för dig som vill ha ett långsiktigt sparande. Det passar också de sparare som inte finner något intresse av att vara så aktiv i sparandet. Det kan handla om att det inte finns tid, energi eller kunskap och därför vill man inte lägga ned så mycket tid på att hålla koll på sina fonder och aktier. Du kan således välja en passiv indexfond. Förvaltningsavgiften du får är dessutom betydligt mycket lägre än för aktivt förvaltade fonder. Men samtidigt har du, till skillnad från aktivt förvaltade fonder, inte en chans att få högre avkastning än index.

Indexfonderna följer utvecklingen av specifika index

När det kommer till kostnader är det även viktigt att välja ett konto, där handel med fonder kan ske, med så låg avgift som möjligt. Det tillkommer oftast extra kostnader vid sparande i kapitalförsäkring utöver skatten vilket gör att detta är ett dyrare alternativ än investeringssparkonto och fondkonto.

När det kommer till de två sistnämnda är det mest fördelaktigt att spara på ett investeringssparkonto. Detta eftersom man schablonbeskattas årligen, vilket brukar bli en lägre skattekostnad än att betala 30% skatt på vinsten som man gör på ett vanligt fondkonto.

Generellt sett har indexfonderna låga avgifter jämfört med andra typer av fonder. Det finns dock de indexfonderna som inte har några avgifter överhuvudtaget och dessa är givetvis att föredra framför de andra om man vill hålla nere kostnader.

Avanza erbjuder idag en avgiftsfri fond och denna följer OMXS30 liksom flertalet andra indexfonder gör. Vinsten, som förhoppningsvis fonden kommer att göra, och avkastningen på fonden blir därför inte påverkat av ytterligare avgifter.

Investeringskonto är vanligast hos svenska sparare

Rekommendationen brukar vara att sätta in indexmedel på ett investeringssparkonto. Detta beror på att det är förenat med mycket skattefördelar, som de som inte finns på allmänna fondkonton. När ett investeringssparkonto väl har öppnats kan du investera i de olika indexfonderna. Därför letar du efter en eller flera indexfonder som verkar vara värda att sätta in och bestämmer hur mycket du ska sätta in, antingen som engångsinsättning eller som månatlig insättning.

Det rekommenderas att spara månatligt, det vill säga att du sätter in i indexfonden varje månad. Det beror på att investeringen kommer att göras när aktiemarknaden går bra och när den inte går bra. I det långa loppet innebär det oftast bättre avkastning, eftersom investeringen har sina upp- och nedgångar. Nu är det dags. Det är vanligt att många väljer att investera i fonder genom fondrobotar eller robot-rådgivare, som till exempel fondrobot Avanza.

Svenska indexfonder

När det kommer till de olika svenska indexfonderna fokuserar de på den svenska aktiemarknaden och börsen, snarare än hela världen. Målet med dessa indexfonder är att antingen fokusera på Stockholmsbörsen eller generellt fokusera på de 30 svenska bolagen med störst handelsvolym på börsen. Den svenska indexfonden kan även investera i andra delar av världen, vilket är ett vanligt fenomen, men de flesta borde finnas på den svenska marknaden. För de flesta innebär det att den största delen av fonden är placerad på den svenska marknaden.

En annan fördel med att investera i de olika svenska indexfonderna är att det finns två helt gratis alternativ. Dessa är Avanza indexfonder och Nordnet. Som kunder hos indexfonder Avanza kan investerare placera sina medel i indexfonden Avanza Zero, medan kunder hos Nordnet kan investera i indexfonden Superfonden Sverige. Svenska Indexfonden ger sina investerare tillgång till stora bolag som Hennes och Mauritz, Atlas Copco och Volvo. Dessa är bara några av de bästa svenska indexfonder som finns. Eftersom svenska indexfonder investerar i olika branscher ger detta investerare ett bredare utbud av riskexponeringar.

En svensk indexfond är således ett bra alternativ för de investerare som inte är intresserade av att ha fonder globalt, utan nöjer sig med de som finns på den svenska börsen.

En av de bästa indexfonderna i Sverige just nu är:

 • Avanza Zero

Vanliga frågor

Det finns inget entydigt svar på detta. Båda sparformerna har sina för- och nackdelar. Fonder kan dock passa dig som inte vill vara lika aktiv genom att läsa delårsrapporter och hålla koll på marknaden.

Om du har en kort sparhorisont, det vill säga att du vill spara i 1-5 år, är fonder att föredra. Fonder har en lägre risk än aktier. Risken är därmed inte lika stor att du förlorar stora delar av ditt sparkapital i en tillfällig börsdipp.

En fondrobot passar nästan alla sparare! Såväl nybörjare som erfarna tycker om denna sparform eftersom den är enkel och ofta har både en låg risk samt låga förvaltningsavgifter. De som däremot har mycket erfarenhet och vill detaljstyra sitt sparande kanske bara delvis sparar i en fondrobot, eller helt avstår från denna sparform.

Indexfonderna är passivt förvaltade fonder vars mål är att följa utvecklingen av speciella index. Det marknadsindex som fonden ska följa är fastställt.

Bra global indexfond

Till skillnad från de svenska indexfonderna på aktiemarknaden så investerar de globala indexfonderna i de flesta delar av världen. Därav namnet Global. Därför ger detta investerare större exponering mot världen och större riskspridning. De globala indexfonderna innehåller vanligtvis en betydande exponering mot den amerikanska marknaden och dess börser. Eftersom täckningen av globala indexfonder är så bred bör det vara en fond som ingår i alla fondportföljer.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns någon anledning att fylla en portfölj med flera olika de globala indexfonderna. Det beror på att de vanligtvis följer samma index, så det är ingen förändring i portföljen. Istället rekommenderas investerare att investera i globala lågindexfonder. Vid investeringar i globala indexfonder kommer investerare i kontakt med olika företag inom olika branscher. Bästa indexfonder på den globala marknaden kan investera i företag som Apple, Amazon, Microsoft och Google.

Bästa globa indexfonden:

 • Länsförsäkringar Global Indexnära
 • DNB global indeks
 • Avanza global

Europeiska indexfonder

Sist men absolut inte minst finns det som man kallar för de Europeiska indexfonderna. Som namnet antyder investerar europeiska indexfonderna på europeiska aktiemarknader. Det innebär att de europeiska indexfonderna investerar i de största europeiska bolagen noterade på europeiska börser.

Jämfört med andra fonder av denna typ har dessa fonder en större exponering mot Europa, vilket gör att deras investeringsomfång är mer geografiskt tydligt jämfört med de globala indexfonderna. Förvaltaren rekommenderar att varje fondportfölj bör inkludera de europeiska indexfonderna eftersom de anses vara en bra grund i portföljen. De som väljer att investera i de europeiska indexfonderna kan engagera sig i en lång rad olika typer av branscher. Det beror på att den här typen av fonder kan investera i bolag som Volkswagen och Louis Vuitton.

Tips på den bästa Europafonden är:

 • Länsförsäkringar Europa Indexnära

Tillväxtmarknaden för indexfonder

De olika indexfonderna som investerar på tillväxtmarknader investerar i de många varierande tillväxtmarknader som finns i världen. De investerar till exempel på börser i Asien och Afrika, som anses vara två stora tillväxtmarknader i världen. Tillväxtmarknader är länder vars ekonomier går framåt, det vill säga både marknader och ekonomier stiger och växer snabbt. Bland annat är dessa länders ekonomier starkt beroende av jordbruk, och nu väljer folk att investera i industrialisering. Till exempel gör detta i sin tur att landet kan börja exportera nya typer av varor. Denna typ av fond kan ses som en annorlunda och intressant investering i din fondportfölj. Förvaltaren menar dock att det inte ska finnas för många sådana fonder i portföljen, eftersom det kan innebära större risker.

En annan risk kan vara att fonder som investerar på tillväxtmarknader kan investera i bolag som är mindre kända och mindre pålitliga än mer kända bolag. Det gör det svårare för investerare att sätta sig in i dessa företag och förstå vad de faktiskt gör. Därför rekommenderar ledningen att investerare ska investera upp till 10-15 % av det totala kapitalet på tillväxtmarknader.

En mycket bra fond för på tillväxtmarknaden är:

 • Swedbank Robur Access Asien

Såhär kan du spara i fonder

Att köpa indexfonder och spara i indexfonder är inte så komplicerat som det kan verka. Nya indexfonder såväl som gamla är alltid en bra idé när det kommer till att förvalta sina pengar smart. Det finns aktiva fonder som slår index, men våran starkaste rekommendation är att investera i fonder. Det kan däremot kännas som att det är många svåra termer att förstå sig på och det krävs en del kunskap innan man sätter igång. Detta är däremot inget som tar speciellt lång tid att lära sig. Speciellt inte om man redan innan har ett intresse för fonder och aktier. Det ska också vara enkelt att kunna bygga en långsiktig, pålitlig och stabil portfölj. Följ de fyra stegen nedan och kom ihåg att vara så långsiktig som möjligt i dina olika investeringar:

Guide i fyra steg för att börja investera i fonder

 1. Skapa ett konto hos Avanza Bank eller Nordnet. Det är väldigt många sparare som idag väljer att använda Avanza Bank och är mycket nöjda med deras plattform, omfattning och kundservice.
 2. Ställ in automatisk överföring och investering varje månad. Om man använder Avanza som exempel, för enkelhetens skull, så ger de dig enkla att sätta upp månatliga sparfonder för att ta ut dina pengar. Till exempel när lönen kommer in på ditt konto. Placera det sedan i de fonder som du tidigare bestämt dig för. Fördelen med detta är du behöver inte tänka på någonting.
 3. Välj mellan 4-6 fonder (helst en svensk, global och europeisk fond för att investera så brett som möjligt). När du gjort detta är det dags att välja en specifik fond. Det är starkt rekommenderat att aldrig några enskilda fonder. Du bör kom ihåg att diversifiera risken genom att välja minst fyra fonder i fyra olika branscher. Du kan justera din investeringsportfölj när som helst, och du kan ändra dina fonder när som helst när du börjar bli lite varm i kläderna och får koll på läget.
 4. Njut av andra saker i livet medan din portfölj uppdateras och ständigt växer i värde. Nu kan du vara nöjd med det du har gjort, för grovjobbet är nämligen klart här. Du har precis satt upp ditt första fondsparande, så du har tagit ett stort steg mot bättre privatekonomi i framtiden. Det enda du behöver göra nu är att luta dig tillbaka och låta pengarna jobba för dig.

Vilka risker bör man tänka på?

När du investerar dina medel sätter du alltid dina medel under någon form av risk. När du investerar på aktiemarknaden finns det två anledningar till risk: företagsrisk och marknadsrisk. Företagsrisk gäller främst de som investerar direkt i aktier, eftersom de som investerar i fonder redan har fått bra riskspridning där. När du väljer att investera i en fondportfölj kommer marknadsriskerna att elimineras eller åtminstone minska för dig Fondportföljen innehåller minst fyra olika fonder med fokus på fyra olika branscher/marknader.

Tips för att bygga en långsiktig och stabil indexportfölj

I texten ovan kan du läsa om vilka risker det finns med att investera, men vi kommer att gå in djupare på det nu. Vad bör man tänka på när man investerar och hur ska man gå till väga för att lyckas?

När det kommer till investeringar kan det vara svårt att veta var man ska börja. Har du aldrig investerat tidigare kommer det också att kännas som en snårig djungel att ta sig igenom. Därför skulle det kännas betryggande att få tips från insatta personer så att du vet vad du ska tänka på när du investerar. Följande är några investeringstekniker som kan betraktas som den gyllene regeln för aktiesparare.

Var långsiktig i ditt investerande

När du bygger upp en investeringsstrategi rekommenderas det att använda ditt sparande för att sätta tydliga mål, som i sin tur måste vara realistiska. Till exempel är målet för många investerare att spara ihop till en handpenning eller buffertbesparingar för köp av ett hus. Efter att ha satt upp målet är det viktigt att skapa en rimlig tidsram för sparandet. Aktiesparare rekommenderar att investerare gör ett långsiktigt sparande de närmaste åren. De flesta som har lyckats spara i aktier eller fonder har en plan som sträcker sig långt in i framtiden. Huvudregeln är att långsiktiga investeringar och sparande i högre grad bidrar till att skapa mer kapitaltillgångar.

Investera regelbundet

Drömmen för investerare är förstås att framgångsrikt investera alla sina medel i till exempel fonder när marknaden ligger relativt lågt. Detta för att kunna sälja dessa produkter när marknaden vänder, för att få god vinst och avkastning. Detta är dock en strategi som många olika förvaltare har försökt använda utan större framgång. Den mest effektiva strategin som har bevisats är månadssparande. Det innebär att investera regelbundet när marknaden är i botten och toppen. Detta leder i sin tur till att fondandelar köps till högre och lägre priser. För att få bästa resultat av månadssparandet måste detta göras under en längre tid.

Diversifiera (Kontrollera risker)

Att diversifiera sina risker är alltid viktigt. Oavsett vad du investerar i. Till exempel, när man sparar fonder måste investerare ta hänsyn till vissa faktorer, varav en är riskerna. När det kommer till risker har alla olika tankesätt. Vissa tittar bara på hur hög avkastning fonden kommer att ge. Det betyder att de vanligtvis är villiga att ta högre risker. Men det finns vissa som bara vill se att deras fonder ger högre avkastning än vanliga sparkonton, men de ska inte förlora så mycket. Dessa människor borde investera sina pengar i lågriskfonder. Sedan finns det folk emellan, och då kan man göra några investeringar i båda. Det finns inget som säger att en persons totala sparande måste ha någon typ av risk, men det kan till exempel blanda de två ovanstående. Vilken risk en investerare ska välja beror på vad investeringsmålet är och hur lång investeringstidsramen är.

Om tidsspannet överstiger 8-10 år brukar högre risker rekommenderas. Detta beror på att om börsen faller under några månader eller år brukar dessa risker hinna återhämta sig. Det finns bland annat två olika typer av risker som behöver beaktas vad gäller aktiesparande, nämligen företagsrisk och marknadsrisk. Företagsrisk avser risken för ett företags dåliga resultat på börsen. Därför, för att minska risken för aktieinvesteringsportföljer, bör investerare diversifiera sina investeringar till 10-15 olika företag. Dessa företag bör delas in i 4-6 olika branscher. Det betyder att om en bransch eller ett företag går dåligt kan andra ta igen det och förlusten blir kanske inte lika stor som alla pengar som investeras i en viss bransch. Marknadsrisk innebär istället risken att hela aktiemarknaden går dåligt. För att minska denna risk rekommenderas det att investerare sprider sitt sparande från aktier.

Belåna varsamt

Vissa människor lånar pengar för att kunna investera, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas när de gör det. Vanligtvis är räntan på lånet högre än den ränta du får genom investeringar. För att sedan investera i dessa finns det inget rätt eller fel utan individen måste själv ta reda på om detta passar hans investeringsstrategi och hans ekonomiska situation. Investerare som lånar pengar för att köpa aktier vill oftast ha den så kallade hävstångseffekten. Innan du börjar bör du dock vara mer bekant med aktiesparande.

Håll dig underrättad från rätt källor

Genom att äga aktier blir du delägare i det bolag som aktierna tillhör. Därför betyder det att du bör vara insatt i företaget och vad som händer på insidan. Aktiemarknaden handlar om kunskap och intresse, vilket gör att investerare som är bekanta med de bolag de äger aktier är bäst på. Det finns många som ger råd om hur en investerare ska hantera de olika aktier han eller hon äger. Det betyder att det är viktigt för investerare att sålla bort viss information, och investerare måste se till att den följer rätt information. Därför är det viktigt att välja att hämta information från källor som anses tillförlitliga och tillförlitliga.

Gör en egen analys

När det kommer till besparingar i aktier och fonder är det viktigt att göra en egen analys. Det innebär att investeraren måste skaffa information om de olika bolag han eller hon är intresserad av att investera i. Med denna information kan investerare jämföra olika företag med varandra. Innan du väljer att köpa företagsaktier bör du som investerare också förstå olika typer av information om företaget. Det handlar till exempel om att förstå vad företaget gör, vilken bransch företaget befinner sig i och hur det går för branschen i dagsläget.

Sätt upp regler för din investering

Sist men absolut inte minst är det viktigt att utforma egna investeringsplaner och regler för sitt sparande. Det kan till exempel vara en överföring som kanske inte sker inom en viss tidsperiod, eller försäljning eller köp när det finns en viss position på marknaden och aktien når ett visst belopp. Det är viktigt att anpassa investeringsreglerna efter dina egna risker och investeringsmål. Detta för att ditt sparande ska kunna utvecklas så bra som möjligt.

Avkastning och tid är de viktigaste faktorerna i långsiktiga investeringar

Jämfört med dem som inte har någon investering alls har pensionerna till exempel bara några få procentenheters avkastning under en 40-årsperiod. Detta ger ett mycket stort bidrag till pensionsfonderna. Genom att välja en indexfonden kan du också styra och välja att betala så lite förvaltningsavgifter som möjligt. Faktum är att det visar sig vara klokt, eftersom indexfondernas prestation är lika bra eller bättre än de flesta aktivt förvaltade fonder. Därför ger det trots de högre avgifterna inte bättre avkastning, så de olika indexfonderna som finns på aktiemarknaden är ett mycket bra val.

Se därför till att även om ditt intresse är svagt eller tidsbrist gör rätt val för framtiden genom att investera de pengar du kan frigöra varje månad i fonder. Du kommer att få lägre avgifter och har möjlighet att få samma goda avkastning. Jämfört med aktiefonder och rena aktier är dessutom risken relativt låg. Om du fortfarande känner dig osäker, läs gärna om fonder några minuter till, du kommer inte att ångra dig de få minuterna. Det kan ge dig bättre förutsättningar senare i livet.

Fondrobotar

En fondrobot (ibland kallad placeringsrobot, investeringsrobot eller rådgivningsrobot) är ett digitalt verktyg för att hantera investeringar. Det är en artificiell intelligens (AI) som kan programmeras för att automatiskt hantera användarens besparingar och investeringar. Det finns många typer av fondrobotar, bland annat de från Avanza och BetterWealth. Vissa behöver ladda ner programvaran till datorn, eller ladda ner applikationen till mobiltelefonen men vissa hanterar den direkt i webbläsaren. Funktionerna varierar från person till person. I princip följer alla fondrobotar samma grundprincip.

Du anger först många olika parametrar. Det kan till exempel vara valutamålet för din spar- eller investeringsportfölj, och risknivån du är beredd att använda. Roboten ”skannar” sedan alla finansiella tillgångar som är tillgängliga för dig och ger rekommendationer om hur du strukturerar eller justerar din aktieportfölj. De flesta fondrobotar har även funktioner som kan handlas. Enligt de önskemål du anger köper och säljer roboten tillgångar för att på bästa sätt uppnå dina mål. Denna automatiserade funktion är dock inte nödvändig – många gillar tanken på att kunna söka efter bra investeringsmöjligheter, men undviker att använda den för automatiserad handel. Rådgivningsroboten kommer inte att göra mer än du bestämmer dig för att den ska göra. För att hitta bästa fondrobot behöver du fråga dig själv vad syftet med investeringen är.

Avanza fondrobot

Avanza Auto är en variant av Avanzas investeringsrobot. Det tillhandahåller sex olika specialfonder, du kan välja efter riskfaktorer, långsiktig, förväntad avkastning med mera. När du har valt den Auto som du tycker passar dig bäst är det bara att vänta låta Avanza Auto slutföra arbetet. Oavsett vilken Autofond du väljer är förvaltningsavgiften 0,35 %, vilket är lägre än genomsnittet. Avanzas fondrobot är bäst för den som vill koppla av och slippa hålla koll på sina fonder. Jämfört med många andra fondrobotar behöver du som användare ge minst input. Det finns dock bara sex alternativ, och det kanske inte är förstahandsvalet för investeringsinvesterare som vill ha mer frihet. För den som vill ha ett stabilt och lättöverskådligt sparande är det dock värt ett försök.

För och nackdelar

Fördelarna med Avanzas fondrobot är, som det framgår i ovanstående text, att den har en väldigt låg förvaltningsavgift. Den ligger lägre än genomsnittet, vilket många investerare ser som mycket fördelaktigt. Nackdelarna däremot är som sagt att det bara finns sex olika alternativ, vilket kan kännas lite för lite för de som vill investera större summor och bredda sina vyer.

Savr fondrobot

Denna robot fungerar på så sätt att när du betalar månadsbeloppet du bestämmer dig för att investera öppnar du ett investeringssparkonto (ISK) i Fondab. Sedan sätter du upp en autogiro som innehåller det belopp du vill spara varje månad. Pengarna fortsätter senare att investeras i Cliens Mixfond. Detta är en investeringsrobot som fokuserar på att investeraren själv får välja vad den vill investera i, till skillnad från många andra rådgivningsrobot som gör allt åt dig. Indexfonderna tar vanligtvis samma avgifter som storbankerna Avanza och Nordnet. Denna fondroboten har inga insättnings- eller uttagsavgifter, månadsavgifter eller aktiveringsavgifter. När du väljer att spara genom denna fondrobot dras 1,81 % av fondavgiften varje år.

För och nackdelar

Fördelarna som går att se med denna robot är att det är en väldigt fri robot, för de som vill kunna välja lite mer själva vad de vill investera i. Däremot, om man ser till nackdelarna, så är det en dyrare avgift än hos konkurrenterna.

Betterwealth fondrobot

BetterWealth är den billigaste digitala fondroboten i Sverige idag, med en förvaltningsavgift på endast 0,09 %/år. Den är dessutom väldigt enkel att använda. Du fyller först i dina personliga preferenser. Sedan med bara några klick kan du skapa en investering med alla olika tillgångsklasser spridda över världen och i olika branscher. För enkelhetens skull finns det många färdiga och förkategoriserade strategier, som strategi, dynamik, pension, tjänstepension eller buffert.

För och nackdelar

Den mest glasklara fördelen med Betterwealth fondrobot är givetvis den extremt låga avgiften. Detta är nog det som lockar mest investerare till att använda BetterWealth. Det finns i princip inga nackdelar med denna fondrobot, just på grund av att den erbjuder ett såpass brett sätt att investera på till en låg avgift.

Vilken är den bästa fondroboten?

Vem som är den bästa robotrådgivaren beror till stor del på vad du letar efter och hur du vill investera. Olika robotar är designade för att göra olika saker och attrahera olika människor. Ingen robot är lämplig för alla. Vissa fondrobotar gör allt i hela processen för dig. Du behöver inte veta något i förväg för att använda den, och du behöver inte bestämma något själv. Det erbjuder 100 % passivt sparande och passar dig som vill ha ett väldigt enkelt alternativ. Andra fondrobotar är designade för att hjälpa dig att analysera olika fonder, men låter dig välja vilka fonder du ska investera i. Detta är ett bättre val för insättare som vill ha mer kontroll, men inte en bra lösning om du vill ha den enklaste lösningen.

Situationen är densamma för andra typer av robotrådgivare. De är utvecklade för olika typer av investeringar och passar olika grupper. Därför bör du inte fråga vilken som är den bästa fondroboten, utan vilken som är bäst för dig och dina önskemål. Sajter som denna gör det lättare att se vilka robotar som kan vara bäst för dig, men du kan behöva testa flera robotar för att hitta den som passar dig bäst. Du behöver inte spara pengar för att testa fondroboten. Det räcker oftast med att logga in och se vilka alternativa tjänster som finns för att se om det passar dig.

Sett till historisk avkastning – Bästa indexfonderna 2020

Avkastningsmässigt domineras listan över de bästa indexfonderna 2020 av de olika svenska indexfonderna med större exponering mot småbolag och Norden. Observera att följande lista är de bästa indexfonderna mellan 19 januari 2020 och 19 januari 2021. Tänk också på att denna lista enbart är några av de många fonder som gick bra under 2020.

 • PLUS Mikrobolag Sverige Index
 • PLUS Småbolag Sverige Index
 • SPP Sverige Plus A
 • SEB hållbar Sverige Indexnära
 • Skandia Sverige Exponering
 • Danske Invest Sverige Beta SA

Är de bästa indexfonderna också de billigaste? – Bästa indexfonderna 2021

Det har funnits och finns i dagsläget väldigt många bra fonder under 2021. Några av nedanstående är de absolut bästa, men det finns givetvis fler. Som vi har varit inne på tidigare så beror det hela väldigt mycket på den individuella investeraren. Det handlar om vad man har för mål med sin investering, hur mycket av sitt kapital man är beredd att investera samt hur många och stora risker man är villig att ta.

 • Länsförsäkringar Global indexnära
 • Länsförsäkringar Europa indexnära
 • Avanza Zero
 • Avanza Global
 • DNB Global indeks

En av dessa fonder, Avanza Zero, gar varit i fondtoppen under en längre period. Det ser ljust ut för denna fond även framöver, vilket gör att det sannolikt även kommer att vara en av de bästa fonderna 2022. Detta beror dels på att det är en stigande fond, men också på grund av dess låga avgift. Vi förväntas alltså verkligen se Avanza zero bland de bästa indexfonderna 2022.

Avanza Zero

Som nämnt tidigare är årsavgiften för Avanza Zero 0%. Detta gör den till en av de mest fördelaktiga indexfonderna för investeringar. Inga dolda avgifter kommer att tas ut från sparandet. Avanza Zeros marknadsindex är överviktat på den svenska aktiemarknaden. Om du är intresserad av att investera i en svenskbaserad fond kan detta därför vara ett av de bästa alternativen på marknaden.

Billigaste indexfonderna

För många människor som är intresserade av aktier och olika typer av indexfonder så är låga kostnader och avgifter en mycket viktig faktor, vilket är helt förståeligt. En billig indexfond kan vara bra att hålla utkik efter om du är ny på aktiemarknaden. Detta beror på att det ska givetvis gynna investeraren att spara sina pengar i olika fonder snarare än att det ska sluta som en onödig kostnad. Därför är dessa väldigt bra indexfonder. Nedan finner du de billigaste indexfonderna på marknaden just nu:

 • Avanza Zero
 • Nordnet Indexfond Sverige
 • Nordnet Indexfond Norge
 • Avanza Global
 • Nordnet Indexfond Finland
 • Nordnet Indexfond Danmark

Fördelar med indexfonder

Nu när vi har benat ut vad är en indexfond så ska vi ta upp fördelarna med att spara i fonder. Det finns flera olika fördelar med att förvalta sina pengar och besparingar i de olika indexfonderna. Nedan finns listat de viktigaste fördelarna som kan vara bra att känna till:

 • Enkelt automatiskt sparande varje månad – Genom att månatligt spara i indexfonden får du ett mycket bra automatiskt sparande varje månad. Du kan också sprida risker bra i form av tid.
 • Låga avgifter – När du investerar på aktiemarknaden är låga avgifter högsta prioritet. Eftersom förvaltningen kan förenklas avsevärt kan fonder hjälpa dig att minska dessa till nästan noll.
 • Historiskt överträffade aktivt förvaltade fonder – Med tiden överträffar indexfonderna i de flesta fall aktivt förvaltade fonder.
 • Vanligtvis låg risk – När du investerar i de olika indexfonderna kan du undvika att hantera risker och risker som är specifika för enskilda aktier och branscher.

Att investera i de varierande indexfonderna har som sagt många olika fördelar, men den största fördelen är att det är ett bra och billigt investeringsalternativ. En annan fördel är att du kan investera relativt små belopp jämfört med vad du gör inom aktiehandel. Dessa investeringar har vanligtvis inga transaktionskostnader. En annan fördel är att investerare kan välja att köpa och sälja sina fondandelar när det passar dem. Implementeringen går vanligtvis relativt snabbt, eftersom det vanligtvis tar en dag eller två.

Nackdelar med indexfond

Det finns inte många brister med att investera i fonder, men det finns förstås alltid några brister i allt. En av nackdelarna med att investera i index är att förvaltare inte kan välja de bästa aktierna på marknaden. En annan nackdel är avkastningen, aktivt förvaltade fonder kan ge avkastning som överstiger index. Detta är dock inte alltid fallet, men det kan hända. När det gäller denna typ av fonder kan investerare inte förvänta sig att detta ska ske. Detta beror på att avkastningen från indexfonderna förväntas och är utformade för att följa indexet. Därför kan det i vissa fall innebära att avkastningen på indexfonderna kan bli lägre än för aktivt förvaltade fonder.

Historiskt har avkastningen i genomsnitt varit 6-9 % per år. Däremot är detta egentligen något att vara glad över. Å andra sidan, om du väljer att investera i aktivt förvaltade fonder är det åtminstone troligt att du får högre avkastning. Samtidigt, om förvaltaren misslyckas, kommer ditt kapital att möta risken för dålig indexutveckling.